Poslední Arpádovci

ONDREJ II.

 • vedie výpravy ( 17 výprav do Haliča)
 • 1217 5. križiacka výprava do Jeruzalema- neúspešná
 • donačná politika – rozdával kráľovské majetky za vojenské zásluhy a prenajímal kráľovské príjmy Židom a izmaelitom (moslimským obchodníkom)
 • zemania (servienti) sú nespokojní a začali sa búriť
 • prinútia ho vydať Zlatú bulu r. 1222
 • ak kráľ podnikol výpravy, ktorá trvala viac ako 3 mesiace, musel platiť šľachte žold
 • raz do roka zvolá panovník snem
 • daň z krvi sa bude odvádzať len keď je krajina napadnutá
 • nebude rozdávať celé župy šľachticom
 • židia nedostanú významné funkcie
 • šľachta dostane právo odporu (ius resistendi)

BELO IV.

 • (1235– 1270)
 • preveruje pravosť donácií
 • Tatari pod vedením Džingischána zlikvidujú Kyjevskú Rus
 • 1241 rieka Slaná- Belo IV. Sa stretne s chánom Batu (veliteľ Tatarov) – prišla mu na pomoc len časť šľachticov a prehral
 • 1242 chán Batu opúšťa Uhorsko a ide na východ
 • fortifikačná politika – šľachtici si museli stavať hrady
 • šoltézska a nemecká kolonizácia – Trnava prvé kráľovské mesto, potom Banská Bystrica, Štiavnica
 • v Rakúsku 1260 vymrú Babenbergovci, posledná panovníča bola sestra Bela IV.
 • Belo IV. Si nárokoval na trón – bitka pri Kressenbrune
 • po jeho smrti sa dostanú do konfliktu s Přemyslom Otakarom II., ktorý vypálil Nitru a opustil Uhorsko, keď sa dozvedel o zvolení Rudolfa Habsburského za nemeckého kráľa – spojené rakúsko-uhorské vojská porazili Přemysla Otakara II. v bitke na Moravskom poli

ŠREFAN

 • krátka vláda
 • hrozba Tatárov → prijíma Kumánov (kočovní Turkotatari), ktprí sa dostali do sporu s Tatármi, aby chránili Uhorsko
 • Kumáni ale oslabujú krajinu, lebo neprijímajú kresťanstvo
 • Štefanova manželka Alžbeta Kumánska vládla za svojho syna Ladislava Kumánskeho

LADISLAV KUMÁNSKY

 • Podarilo sa mu získať západné Slovensko a Bratislavu

ONDREJ III.

 • vrcholí feudálna roztrieštenosť
 • feudáli vytvárali bojové družiny
 • s pomocou Matúša Čáka Trenčianskeho sa mu podarilo vyhnať Rakúšanov zo západného Slovenska
 • ním vymreli Arpádovci

Matúš Čák Trenčiansky – západné Slovensko Omodejovci – východné Páni z Kyseku – južné

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.