Anglická revolúcia

 • anglická revolúcia – 1640–1660

PRÍČINY

 • 1603 smrť Alžbety z rodu Tudorovcov
 • Tudorovci vymierajú

TUDOROVCI

 • Tudorovci – Henrich VII. Henrich VIII, Katarína, Alžbeta
 • zvolávali parlament, ale vládli absolutisticky
 • rozvoj manufaktúr, ekonomická prosperita
 • ohradzovanie, chov oviec
 • 1588 – námorná bitka, Anglicko vyhrá nad Španielskom a stáva sa námornou veľmocou

STUARTOVCI

 • nastupuje škótska dynastia – Stuartovci 1603–1688
  • Jakub I.
  • Karol I.
 • vládli absolutisticky, ľud je nespokojný
 • parlamentný tábor odmietne absolutizmus a žiada dodržať Magnu chartu libertatum
 • zaviedli kráľovský monopol- s istými produktmi môže podnikať len kráľ
 • anglikáni sa dostávajú do rozporu s katolíkmi
 • katolíci sú nespokojní, lebo Jakub im nedovolil rozširovať ich vieru (nebola ale zakázaná)
 • katolíci vyvolajú konflikt – „spiknutie pušného prachu“- chcú vyhodiť do vzduchu parlament, ale jeden ich zradí- odvtedy začali byť tvrdo prenasledovaní

ANGLIKÁNI

 • Anglikáni – vo vnútri sa vytvorí nová skupina – puritáni, ktorí chcú očistiť anglikánsku cirkev od katolicizmu (organizáciu- veriaci ľudia si majú voliť cirkevných hodnostárov)

PURITÁNI

 • Puritáni sa delia:
  • Presbyteriáni – veriaci si majú voliť cirkevných hodnostárov
  • Indipendenti – arcibiskup Laud, sloboda vierovyznania
  • Levelleri – úplné zrušenie kráľovstva a nastolenie republiky
  • Diggeri – kopáči, roľníci, chceli rozdeliť pôdu

1639 – na Stuartovcov zaútočia Íri a Škóti 1640 – začiatok revolúcie

PRIEBEH

I. 1640–1642

 • Karol zvoláva parlament, sľúbil, že bude dodržiavať Magnu chartu libertatum
 • Vyženie Škótov

II. 1642–1649

 • Vzbura Írov
 • Veliteľ Straford bojuje po boku Karola
 • Vypukne občianska vojna medzi kráľovským a parlamentným táborom
 • Na čelo parlamentného tábora sa postaví Oliver Cromwell, ktorý zvíťazí
 • 1649 je kráľ popravený

III. 1649–1653

 • Anglicko sa stáva republikou na čele s Cromwellom
 • Chcel sa zbaviť diggerov a poslal ich do Írska – Írsko sa opäť stáva súčasťou Anglicka a pôda sa tu rozdelí medzi diggerov, ktorí boli súčasťou armády
 • 1651 vydáva Cromwell Navigačné aktá – všetok tovar do krajiny má prichádzať len na anglických lodiach, alebo lodiach, odkiaľ tovar pochádza – rozpúta sa vojna s Holandskom, ktoré je porazené a Anglicko sa stáva najväčšou námornou veľmocou
 • Parlament sa dostáva do krízy – keď bol kráľ popravený, majetok sa dostal do rúk štátu a začína sa boj o majetky
 • Cromwell teda rozpustí parlament
 • Uskutočnia sa voľby, kde sú volení len cirkevní hodnostári, ale aj tí bojujú o majetky, Cromwell teda úplne ruší parlament a stáva sa lordom protektorom (vládne sám)
 • Po jeho smrti Angličania chceli znovu kráľa
 • 1660–1688 návrat Stuartovcov- Karol II. a brat Jakub II.

HABEAS CORPUS ACT & BILL OF RIGHTS

 • 1679 Karol II. vydáva Habeas corpus act – osobná nedotknuteľnosť- kráľ nemohol nikoho zatknúť, mohla to len polícia a to len na 48 hodín, kým sa nedokáže jeho vina alebo nevina
 • Viliam III. Oranžský (holandský kráľ) – 1689 prijíma anglický trón a Bill od rights (listina slobôd) – zaviazal sa, že ľud má právo na petíciu, imunita poslancov

DÔSLEDKY

 • Kráľ
 • Dvojkomorový parlament – snemovňa lordov (šľachtici) a dolná snemovňa (do nej sa volilo)
  • Toryovia (konzervatívci) – volili si do dolnej snemovne
  • Whigovia (liberáli) – kritizovali toryov
 • Od 19. St. sa z nich vytvorí Labour party
 • Priemyselná revolúcia
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.