Nástup fašizmu

FAŠIZMUS

 • je to ekleptická (pospájaná z rôznych prvkov, nesúrodá) ideológia (súhrn názorov o spoločnosti) a aj politická prax
 • propaganda – je nesprávne dávať davu na výber možnosti, správne je dať im iba jednu správnu možnosť; v žiadnom prípade nerušiť slogany, aj keď už nie sú dobré, …

ZAVRHUJÚ

 1. demokraciu
 2. internacionalizmus
 3. individualizmus
 4. ľudské práva
 5. mierové rokovania
 6. racionalizmus

PODPORUJÚ

 1. ideu jedného vodcu, jednej strany, jedného národa
 2. nacionalizmus
 3. kolektivizmus (kolektív je dôležitý)
 4. rasizmus (sociálny darwinizmus)– iba v Nemecku:
  • najdokonalejšia rasa – Arijci (Germáni)
  • Románi (Francúzi) boli dobrí, ale už nie sú
  • Slovania – pracovná sila
  • spodina – Židia, Cigáni, černosi (nebezpeční, treba odstrániť)
 5. boj (je to jediná cesta, ako niečo dosiahnuť)
 6. voluntarizmus (odmietanie rozumu, pudy, vôľa sú dôležité)

NÁSTUP FAŠIZMU V NĚMECKU

 • od 1919 – Weimarská republika
 • strieda sa veľa vlád, je tu parlamentný systém, s ktorým sa veľa Nemcov nestotožnilo
 • nespokojnosť → vinník – vláda (zlý systém) a západné štáty

HITLEROV VZOSTUP

 • 1919 – v Bavorsku existuje malá stranička – Robotnícka strana, Hitler sa stáva členom, chce pomstiť Nemcov
 • po bavorskej republike rád začína mať RS viac členov
 • 1923 – Rúrska kríza, Hitler reční – 50 000 členská základňa NSDAP (ale ešte stále malý vplyv)
 • október 1923 – pivný puč – Hitler uväznený – Mein Kampf (vydaný 1924) – neveľký ohlas
 • od 1929 – prudký vzostup
 • voľby 1930 – NSDAP má 34 % hlasov, podobne majú však aj SD aj komunisti
 • SA, SS – vlastné jednotky, ktoré chránili mítingy, ale zároveň aj napádali cudzie mítingy (dôkaz neschopnosti demokracie, polície, sľubuje poriadok)
 • 1932 – voľby – Hitler kandiduje na prezidenta spolu s Hindenburgom a Thälmannom, prezidentom sa stane Hindenburg
 • podnikatelia chcú dať Hitlerovi ako populárnej osobnosti šancu, dosadia ho po presvedčení Hindenburga na kreslo ministerského predsedu (30.1.1933); Frick, Göring (členovia NSDAP) dostanú ministerské posty (minister vnútra a minister bez kresla; Göring je aj ministrom vnútra v Prusku)
 • február 1933 – Hitler dá podpáliť Reichstag, obvinení a zatknutí sú komunisti
 • marec 1933 – predčasné voľby, NSDAP získa málo (iba 46 %, chcel 50 %), sú zrušené všetky strany a povolená iba NSDAP, poslanci iných strán (SD, komunisti) nie sú vpustení do parlamentu a sú zatknutí
 • vydaný zákon na ochranu štátu (zeme) – zničenie všetkých politických strán
 • Hitler vybral z Mein Kampfu 4 najdôležitejšie úlohy a vznikol 4-bodový plán:
 1. zrušiť pluralitný model (1 národ, 1 strana, 1 vodca), protižidovské zákony (urobiť z Nemcov jeden plný národ)
 2. vytvoriť Mitteleuropu – jednotné 100-miliónové Nemecko (Nemecko, Rakúsko, Čechy, Morava, … až po Baltik, čiže obnovenie hraníc SRRNN)
 3. vracia sa k Schliffenovmu plánu:
  • útok na západ, potom sa obrátiť na východ
  • africké kolónie sú nanič, radšej treba dobyť územie v Európe
  • Ukrajina, Rusko – obilnica
  • Rumunsko – ropa
  • až po Ural
  • Anglicku ponechať moria, pričom Nemecko bude mať pevninu
 4. definitívna konfrontácia – ktorý model je lepší (demokracia, fašizmus) – myslel si, že je to príliš vzdialené, že sa toho ani nedožije

1934

 • Hitler nastúpil v čase, keď ustupovala kríza
 • začal zbrojársky priemysel (podnikatelia dostávali od štátu iba dlhopisy)
 • buduje infraštruktúru (napr. diaľnice) ľudia dostávajú prácu – väčšia kúpyschopnosť obyvateľstva
 • SS a SA zhoršovali Hitlerovi image:
  • boli sprostí a nafúknutí – dobrodruhovia
  • vedenie – E. Röhn (minister národnej obrany)
  • Wermacht – regulérna nemecká armáda → začínajú byť draví, nebezpeční
  • jún – Noc dlhých nožov – Hitler zvolal všetkých generálov SS a SA na snem a tam ich povraždil
  • zomiera Hindenburg, Hitler nevyhlásil ďalšie voľby, prehlásil sa za Führera (všetci museli prisahať vernosť Führerovi)

1935

 • marec – Hitler sa pokúsil zaviesť vlastnú armádu – všeobecná branná povinnosť
 • Norimbergské zákony – zákony na ochranu čistoty árijskej krvi:
 • pokiaľ máš do 4 generácií nejakého Žida v rodokmeni, si Žid
 • zákaz spoločných manželstiev (sexuálny styk so Židom alebo Židovkou – hanobenie rasy)
 • Židia môžu navštevovať iba základné školy a to tiež iba špeciálne – pre Židov
 • Židia sú prepustení zo štátnych služieb
 • Árijec nemôže navštevovať podniky a služby Židov
 • Židia môžu emigrovať, ale oni to brali ako prechodné obdobie (stávalo sa im to častejšie),

mysleli si, že treba iba vydržať a potom to prejde

1936

 • Versailleský systém – Sársko sa má rozhodnúť, kam chce patriť (Nemecko alebo Francúzsko) → chce k Nemecku
 • Hitler sa rozhodne obsadiť demilitarizované pásmo v Porýní (tu ešte zvyšok Európy mohol zabrániť vojne), generáli ho odhovárali, Hitler sa nebál, tvrdil, že nikto nič nespraví (a mal pravdu)
 • spojenecká zmluva medzi Berlínom a Rímom – Os
 • appeasementská politika (Anglicko):
 • Halifaxon (ústupčivý premiér), Neville Chamberlain
 • hovoria, že boli vo Versailleskej zmluve príliš tvrdí, že musia byť teraz trochu povoľnejší
 • povolia Nemecku urobiť si vlastné loďstvo a tiež vytvoriť Mitteleuropu, ak nevyprovokuje vojnu (tajná zmluva)
 • Hitler si vyskúša svoje zbrane v Španielsku

1937

 • Tokio sa pridá do Osi a celá Os sa premenuje na Pakt proti Kominterne

1938

 • 1934 – 1. útok na Rakúsko:
 • nacistický puč – nacisti sa pokúsili prevziať moc v Rakúsku
 • ministerský predseda Dollfus – pokúša sa Rakúsko zmeniť na fašistický štát podľa vzoru Talianska, zavraždený pri pokuse nacistov prebrať v Rakúsku moc
 • Taliani s tým nesúhlasia, tvrdia, že ak Nemci obsadia Rakúsko, vyhlásia im vojnu → Hitler neobsadí
 • nový ministerský predseda Rakúska – Schuschnigg:
  • pokračuje v Dollfovej politike
  • Hitler si ho pozve, dostane ultimátum; musí požiadať Hitlera, aby pripojil Rakúsko k Nemecku
  • Schuschnigg zvolal plebiscit, aby sa ľudia rozhodli, kam chcú ísť, keď sa o tom dozvie Hitler, nemecké vojská tiahnú do Rakúska → anšlus Rakúska (marec)
  • Schuschnigg – zatknutý, do koncentráku
 • ďalší štát – Československo:
 • Fallgrün – zelený plán (útok na ČSR)
 • najprv to malo byť riešené vojensky, armády však boli ešte vyrovnané, 3 týždne by sme sa dokázali brániť
 • na boj proti ČSR je využitá Henlainova strana (tá u nás funguje) – 80 % Nemcov v ČSR čakalo, kedy už konečne príde Hitler
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.