Platónova koncepcia štátu

  • celý štát má fungovať ako ľudský organizmus – jeden celok

ĽUDSKÉ TELO SA SKLADÁ Z TROCH HLAVNÝCH ČASTÍ

  • hlava, ktorá z vnútornej stránky súvisí s rozumom, ten sa snaží o cnosť- múdrosť
  • hruď, súvisí s vôľou, snaží sa o cnosť – statočnosť
  • brucho, súvisí s chuťou, žiadostivosťou, snaží sa o cnosť – umiernenosť

ANALOGICKY – ŠTÁT MUSÍ BYŤ ZLOŽENÝ Z TROCH VRSTIEV

  • vládcovia – prevláda u nich múdrosť
  • strážcovia – statočnosť
  • výrobcovia – umiernenosť

Prinieslo by to harmóniu a spravodlivosť Neskôr prichádza s dôležitou myšlienkou – nad všetkými musí panovať nadosobná sila – zákon V ideálnom štáte chcel zrušiť súkromné vlastníctvo, všetko malo byť spoločné, aj deti sa mali vychovávať spoločne, kládol dôraz na zdravé a správne vychované potomstvo (dôležité pre štát), prišiel s názorom aby štát určoval vhodných partnerov; každý mal dostať vzdelanie (do 18 rokov sa mali vzdelávať všetci a potom neskôr len tí múdrejší)

  • vojaci a politici – nesmú mať ženy, deti, rodinný život; majú k dispozícii hetéry= vzdelané ženy, muži sa mohli stretávať s viacerými; nesmeli vedieť ktoré je ich dieťa
  • Platónov model štátu bol utópiou (neúspešne sa pokúšal ho zrealizovať v Aténach a neskôr na Sicílii)
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.