Povodie, rozvodie, úmorie, riečna sieť, vodný stav, prietok

Pojmy povodie, rozvodie, úmorie, riečna sieť, vodný stav, prietok

 • povodie = územie, z ktorého hlavný tok s prítokmi odvádza povrchovú i podzemnú vodu – povodie Dunaja, Tisy…
 • rozvodie = tvorí hranicu medzi povodiami
 • úmorie = územie, z ktorého tok odvádza vodu do príslušného mora
 • riečna sieť = sústava vodných tokov, ktoré odvádzajú povrchovú aj podzemnú vodu
  • tvar: stromovitý (Morava), vejárovitý (Bodrog), perovitý (Mississippi), asymetrický
  • tvar určuje geologický a geomorfologický vývoj daného územia
 • prietok = Q, množstvo vody, ktoré pretečie určitým profilom rieky za sekundu
  • Mississippi, Rio Grande – Mexický záliv
  • Atlantický oceán; Amazonka, Parana – Atlantický oceán
  • Labe, Rýn, Temža – Severné more, Atlantický oceán
  • Dunaj, Tisa – Čierne more
  • Níl – Stredozemné more
  • Eufrat, Tigris – Perzský záliv, Indický oceán
  • Indus, Ganga – Indický oceán
  • Zambezi, Limpopo – Indický oceán
  • Jang-c-tiang – Východočínske more – Tichý oceán; Huang-He – Žlté more, Tichý oceán, Amur –
  • Tichý oceán – Ob, Jenisej – Karské more, Severný ľadový oceán
  • Lena – More Laptevovcov, Severný ľadový oceán
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.