Miesto a úlohy jednotlivých druhov dopravy v rámci hospodárstva

 • cieľavedomé premiestňovanie nákladov a osôb
 • nákladná doprava premiestňuje náklady surovín z miesta ich ťažby k výrobcovi a výrobky k spotrebiteľovi
 • osobná doprava premiestňuje osoby do zamestnania, za službami, rekreáciou

1) železničná doprava

 • hlavne preprava nákladov, surovín na veľké a stredné vzdialenosti
 • má veľký význam v transkontinen­tálnej doprava (India, Čína, Rusko, USA)
 • vo vyspelých krajinách sa železnice modernizujú (elektrifikácia)
 • v rozvojových krajinách Afriky, Latinskej Ameriky slúži na prepravu osôb
 • výhody: lacné, ekologické, doprava ťažkých surovín, jeden človek môže prepraviť tony nákladu;
 • nevýhody: potrebná modernizácia, prekládky

2) cestná doprava

 • najrýchlejšie sa rozvíjajúci druh dopravy
 • preprava osôb a nákladov na menšie vzdialenosti
 • skvalitňovanie cestnej siete, výstavba diaľnic, rozvoj diaľkovej dopravy
 • výhody: preprava presne a určené miesto, dostupnosť
 • nevýhody: nebezpečná, malý objem prepravy, nekvalitné cesty, ekologické znečisťovanie

3) letecká doprava

 • preprava osôb na veľké vzdialenosti
 • najvýznamnejšie trasy vedú cez Atlantický oceán medzi Európu a S. Amerikou
 • výhody: najbezpečnejšia, na veľké vzdialenosti, najrýchlejšia
 • nevýhody: obmedzený objem , nedostatočná sieť letísk

4) námorná doprava

 • hlavne preprava nákladov s veľkým objemom
 • najvýznamnejšie vedú cez Atlantik
 • najväčšie flotily majú: Libéria, Japonsko, Grécko, Veľká Británia, Nórsko
 • výhody: veľké objemy, lacné, medzikontinentálna
 • nevýhody: znečistenie, obmedzenie na vodu, pomalé, piráti

5) potrebná doprava

 • preprava ropy, plynu a ďalších tekutín
 • spája náleziská a vývozné terminály
 • najvýznamnejšie: z Aljašky, Sibíri, Ázie a Perzského zálivu
 • výhody: veľké vzdialenosti, bezpečnosť, lacné, veľké objemy
 • nevýhody: obmedzené na skupenstvo, ekologické riziká
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.