Morské prúdy

 • morský prúd – prúdenie morskej vody
 • príčiny:
  1. rozdielna salinita v rôznych hĺbkach
  2. Slapove sily
  3. prúdenie vzduchu v prízemných vrstvách atmosféry
  4. vyrovnávanie úbytku vody medzi jednotlivými oblasťami morí a oceánov
 • od rovníka prúdi teplá voda smerom k pólom, kde sa ochladzuje a oťažieva, ťažká voda klesá do väčších hĺbok a vracia sa späť k rovníku
 • význam: spôsobujú výmenu vôd, premiestňovanie tepla, prenos ľadu, vplývajú na cirkuláciu atmosféry a na klímu rôznych oblastí Zeme
 • teplé prúdy sa nachádzajú na povrchu oceánov, prinášajú teplo a zrážky – Golfský, Aljašský, Kuro–šijo, Brazílsky, Mozambický,
 • Golfský prúd výrazne ovplyvňuje podnebie v západnej a severnej Európe – relatívne teplé zimy
 • studené prúdy tečú vo veľkých hĺbkach, prinášajú chladný vzduch a sucho – Kalifornský, Labradorský, Oja-šijo, Peruánsky
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.