Právna ochrana informačného softvéru, ukladanie videa a fotiek

možnosti odovzdania vášho súboru spolužiakom v rámci hodiny s využitím školskej LAN

Pravý klik myšou na súbor, ktorý chceme zdieľať, vlastnosti, na karte zdieľania zvoliť zdieľať. Ak sú oba počítače (zdroj a adresát) v rovnakej sieti, adresát si pozrie miesta v sieti, nájde zdrojový počítač a mal by vidieť tento súbor medzi zdieľanými a stiahnuteľnými.

potreba právnej ochrany informačného softvéru a vysvetlite dôsledky pri používaní nelegálneho softvéru

Informačný softvér, alebo skôr jeho tvorcovia si zaslúžia právnu ochranu, pretože nelegálnym používaním a sťahovaním ich softvéru zdarma prichádzajú o zisk. Preto je jedným z dôsledkov nelegálneho používania softvéru takisto možnosť trestného stíhania a/alebo povinnosť zaplatiť pokutu.

Video uložte na disk tak, aby bolo možné ho editovať aj poslať učiteľovi na odobrenie. Aký spôsob uloženia súboru navrhujete? Ako doručíte pripravené video učiteľovi a v akom formáte?

V programe Windows Movie Maker editované video uložíme v pracovnom formáte .mswmm ako projekt, aby sme sa k nemu vedeli vrátiť. Finálne potom exportujeme do .AVI, .MP4, .MKV, .3GP, … a pošleme učiteľovi e-mailom, prípadne doručíme na USB.

Koľko fotiek dokážeme urobiť na pamäťovú kartu veľkosti 1024 MB, keď chceme ukladať fotky v rozlíšení 2200×1600 pixlov (vo formáte JPG)? Potrebujeme vedieť ešte nejaké informácie?

  • pre BMP-čka:
    • veľkosť 1 BMP: 22001600(farebná hĺbka v bitoch)/(81024­1024) MB
    • koľko fotiek?: 1024 MB/(veľkosť 1 BMP)
  • pre JPG-čka:
    • veľkosť 1 JPG: (veľkosť 1 BMP)*(percento kompresie JPG)
    • koľko fotiek?: 1024 MB/(veľkosť 1 JPG)

Chýba nám farebná hĺbka aj kompresia JPG, nevieme teda nič povedať o počte fotiek

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.