IP adresa, obrázky v zadanej kvalite, prezentácie

Zistite IP adresu vášho počítača. Popíšte vašu IP adresu. Overte si váš výsledok OnLine na webovej stránke http://www.ip-adress.com. Dostali ste zhodný výsledok? Ak nie, zdôvodnite!

 • Štart → Príslušenstvo → Príkazový riadok (alebo hľadaj „cmd“) a spusti, napíš „ipconfig“.
 • PC posiela príkazy routeru aby sa napojil na nejakú stránku, router na ňu pôjde a pošle ti ju, takže internet nevidí priamo teba ale tvoj router – teda keď máš router, na ktorom je viac pc a ich ip je napríklad 192.155.0.101 a 192.155.0.102 – tak on vidí len router, ktorý má ip 192.155.0.1. Druhý prípad je, že stránka dá ip prostredkovateľa internetu, napr.: Extel a Antik, hodí tam ip ich serveru ktorý ťa napája na net

Na nástenku potrebujeme dostatočne veľké a kvalitné obrázky (aspoň 4Mpix). Nájdite na Internete v zadanej kvalite

 1. portrét autora diela Mony Lízy
 2. portrét samotného majstra Leonarda da Vinciho
 3. maľbu Mony Lízy
 4. fotografiu známeho obrazu Dáma s hranostajom
 5. návrh konštrukcie jedného z lietajúcich strojov Leonarda na Vinciho

Dáš vyhľadávať správne heslo do google v obrázkoch. Potom zvolíš pod tým do čoho píšeš „vyhľadávaci nástroje“ a tam nájdeš možnosť vačšie ako… 4Mpix

Pri tvorbe svojej prezentácie sa chcete inšpirovať už hotovými prezentáciami. Nájdite na Internete prezentáciu v ľubovoľnom prezentačnom softvéri o živote a diele Leonarda da Vinciho, Vincenta van Gogha. Spĺňajú vami nájdená prezentácie pravidlá tvorby prezentácie?

Pravidlá

 • prvá strana obsahuje názov prezentácie, meno prezentujúceho, názov organizácie
 • posledná strana obsahuje poďakovanie za pozornosť a kontakt na autora
 • použitá literatúra (zdroje) – väčšinou sa uvádza na predposlednom sním­ku
 • ciel – definovať cieľ, ktorý má naša prezentácia splniť
 • najviac 12 (maximálne 15) riadkov
 • z diaľky čitateľná veľkosť písma (napr. 28 – 32)
 • rozsah prezentácie 10 – 15 snímok
 • text prezentácie je vo forme odrážok (nie vo forme viet)
 • použiť počas jednej prezentácie maximálne 3 fonty písma
 • dávame dôraz na farebný kontrast písma, podkladu a obrázkov
 • dodržiavať jednotný dizajn pre prezentáciu ( nemeniť farby pozadia a písma)
 • pri vkladaní prechodov a efektov nesnažme sa prezentáciu prehltiť, pretože to ruší celkový priebeh prezentácie
 • nepreháňame ani zvukové efekty
 • vkladáme video len krátke
 • obrázky a grafy vkladáme s krátkym popisom a musia korešpondovať s témou
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.