Zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami

Príklady zlepšenia kvality života prostredníctvom IKT u ľudí s rôznymi znevýhodneniami. Menujte konkrétny SW a HW. Uveďte aspoň tri www stránky pre ľudí s rôznym znevýhodnením

www stránky pre zdravotne postihnutých

Ovládanie rečou

  • SW: Softvér typu Lepkavé klávesy (Sticky Keys) – využitie napr. pri stlačení shiftu
  • JAWS
  • Magic Plus (Zväčšovací softvér)
  • ovládací panel/zjednodušenie prístupu – celkom zaujímavé nastavnia
Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.