Lit. po r.45

 • lit. po r.45
 • tento názov zaviedol -Váler Mikula

TEXTÁRI

 • Jozef Urban
 • Kamil Peteraj
 • Daniel Hevier „Kým vieš snívať“
 • Boris Filan
 • Jaro Filip
 • autori pop -poézie- piesňové texty
 • zaslúžili sa o zlepšenie kvality slov.textov
 • prvé big bitové skupiny 60.r. 20.stor. (skupina Prúdy) –Peteraj, Filan

PETERAJ

 • „Bosá láska“
 • „Balada o poľných vtákoch“ (Žbirka)
 • založená na metafore, metaforické videnie sveta
 • jemný lyrizmus, hravosť
 • tak leť aj keď nevyhráš nad zemskou príťažou= motív slobody, zastaviť sa v peknej chvíľke

FILAN

 • úplný opak Peteraja -civilná, spontánna poézia každého dňa (civilný slovník)
 • jednoduchosť, výstižnosť, žiadna metafora
 • spolupracoval s ELÁNOM, Mariánom Vágrom
 • zbierka: „Túlavý psík“

HEVIER

 • „Kým vieš snívať“(Superstar) – presadenie mladého človeka, svojho názoru
 • „Jeden kabát, jedna koža, jedna tvár“ (P.Habera) –nebojí sa, má presvedčenie o svojej pravde, čestnosť
 • 70.r. najznámejší, najvšestranejší
 • harmónia, metafora, vtip, optimistické a lyrické texty,
 • zbierka: „Motýli kolotoč“- debut
 • „Elektrónkový klaun“ –text presýtený technikov, človek figúrka na šachovnici
 • človek riadený mechanicky, ochudobnený
 • pocity
 • niektoré básničky prespievané, nemá konkrétnu zbierku a textami

URBAN

 • (1964 – 1999)
 • autor textu: „Voda čo ma drží nad vodou“
 • 85r. debut: „Malý zúrivý Robinson“ – štylizuje sa do prózy rebelanta, problémový chlapík
 • kritikov bol prijatý veľmi pozitívne
 • 89r. zbierka: „Hluchonemá hudba“ -moderné texty
 • používa voľný verš
 • rozhlasové hry, muzikály, eseje
 • 2001r. zbierka „Dnes nie je mikuláša“- posmrtne zostavený zborník
 • báseň „Minúta poézia“- pôsobí dojmov automatického texte – ako keby boli verše náhodne poskladané – asociatívne, je to však len zdanlivé lebo medzi motívmi sú väzby
 • báseň nie je náhodná skladba
 • Väzby medzi motívmi, pointa, opakované motývi, v akom telesnom a duševnom stave sa nachádzal autor, nájsť aforizmus, frazeologizmi

Jozef Urban – Minúta poézie

Fontány vyzliekacie banány Kde zostalo čo bolo Svetlá sa krútia Planetárium z autobusu a z alkoholov Neprší Z tvrdých pästí sveta Jesenín visí ako dáždnik Minúta poézie za všetkých čo boli príliš múdri príliš vážni a niečo chceli Výklady Si zrazu chlap a nemáš na to zbaliť to dievča z fľaše od poľských saponátov Je krásne ako všetko čo príde A práve krása najviac bolí

Znie serenáda útekov pre pivnice a pre kostoly Bozk matky križovatky Niekto sa ti smeje Vstávaš a vidíš to sú vrany Počujte Wolfgang Amadeus kde ste vy vlastne pochovaný?

Nemáme váš hrob iba menuety sme z toho šťastní veď to poznáte Fajnové hrobky strážia neboštíkov v tisíc krát obrátenom kabáte Pohoda Už len knedlíky a pivo

Si doma Predsieň Prsty do úst Klozet

Svet má vraj svojich roztopašných chlapcov preštudovaných od a do zet

Knísavé ticho štyroch stien Vzbúrený Mozart nehľadá svoj hrob hrá serenádu pre svoj sen

Neprší Každý frajer drží na prste úbohého Jesenina Je suché leto sporadicky búrka no jeseň bude iná daždivá že sa bez dáždnika zblázniš

Roztvor ho on ti povie že máš na to zbaliť to dievča z fľaše od poľských saponátov

 • chaos, pod vplyvom alkoholu
 • fontány vyzliekacie banány- podobajú sa na seba (šúpajúci banán)
 • svetlá sa krútia, planetárium-opitý
 • minúta poézie-ticha –frazeologizmus
 • dievča z fľaše od poľských saponátov – kráska z reklamy (ideál), motív nenaplnenej lásky
 • krása najviac bolí- aforizmus
 • bozk matky križovatky-spadol na zem
 • Počujte Wolfgang Amadeus kde ste vy vlastne pochovaný?- pesimistické pocity, kritika spoločnosti, cynická narážka na hodnoty, neslávny ľudia majú bohaté hrobky= obrátené hodnoty, obrovské povzbudenie
 • nemáme váš hrob iba menuety-nevieme kde je pochovaný máme iba jeho skladby
 • predsien, prsty do úst- doma, musí to dať von (ťažobu)
 • od a po z-všeobecne zaužívaná fráza- frazeologizmus
 • máš na to zbaliť to dievča z fľaše od poľských saponátov-netreba skladať hlavu,máš

šancu- optimistickejší, každý pozná tú ktorú reklamu

 • Jesenin- ruský básnik, bohém- romantické texty
 • 2 roviny básne: pri otváraní dáždnika, zdvihnúť hlavu, ísť ďalej

Aforizmus= duchaplný výrok – krása najviac bolí -on ju nemôže mať
-výnimočnosť, vytŕča z davu

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.