Obraz totalitnej spoločnosti v svetovej a slovenskej literatúre po roku 1945

Situácia v svetovej literatúre:

 • východisko – 2.sv vojna a všetky dôsledky

(ekonomické, politické , ľudské)

 • vznik V a Z bloku ⇒ studená vojna
 • ekonomický rozvoj
 • realizmus – posilnená psychika postáv
 • rozvoj soc. Realizmu ⇒ V blok
 • neorealizmus – vznik v Taliansku – fašizácia Talianska
 • magický realizmus – Marquez(jeden zo zakladateľov) ⇒ Jaroš (ovplyvnený)
 • moderné smery : existencionalizmus , nový román, antidráma, epické divadlo, moderná poézia(netradičná, provokatívna, vulgarizmy)

Situácia v Slovenskej literatúre:

 • problémy spoločnosti a človeka hľadajúceho si svoje miesto
 • 1945–48 – doznievanie lyrizačných tendencií
  • téma SNP a protifašistického odboja
  • mravné a spoločenské otázky
 • 1948–54 – vedúci je soc. Realizmus =>rušenie súkromných vydavatelstiev, cenzúra , centrálne riadená lit.
 • romány podľa schémy – priemyselná a budovateľská literatúra

⇒ KULT OSOBNOSTI

 • kríza v lit. – snaha o umelecké vylepšenie socialistického realizmu
 • 1954–64 -postupné uvoľňovanie ,pád kultu osobnosti
 • časopisy: Romboid, Mladá tvorba
 • román z prostredia dediny, historický a spoločenský r.

Samizdat

 • 1 spôsob, akým občianski aktivisti obchádzali cenzúru v krajinách východného bloku v čase studenej vojny.
 • 2 rozmnožený text , ktorý z politických dôvodov nemohol byť oficiálne vydaný

Exilová literatúra

 • literatúra domáceho i zahraničného (exilového) pôvodu vydávaná kôli režimu z cenzúrnych dôvodov v zahraničí

Cenzúra

 • kontrola informácií, textov, divadelných hier a materiálov určených na zverejnenie

Autocenzúra

 • vlastná kontrola, kontrola (cenzúra) vlastného diela

Prehľad autorov

George Oewell

 • anglický spisovateľ; zážitky z frontu ; bol za socializmus , ale bol proti Stalinovy
 • 1984 ®– svet v ktorom vládne absolútna totalita , vojna
 • akýkoľvek priestupok proti kolektívnemu mysleniu sa trestá
 • ľudská individualita sa stáva zločinom
 • „veľký brat ťa stále vidí“

Zvieracia farma®

 • alegorický román formou bájky (namiesto ľudí sú tam zvieratá), pôvodne dobrá myšlienka (rovnosť všetkých) sa postupne zvrháva , slanší jedinci slepo nasledujú svojich vodcov ⇒ všetko zlé je vykladané ako to najlepšie
 • kniha je odrazom reality systémov krajín , kde niektoré myšlienky boli zle pochopené, alebo upravené tak, aby to vyhovovalo vláde

Alexander Solženicyn

 • po 2.sv vojne bol odsúdený kôli kritike režimu =>skončil v pracovnom tábore =>ovplyvnilo to jeho tvorbu
 • získal Nobelovu cenu
 • Jeden deň Ivana Denisoviča (n) – pozri čit. Záznam

Súostrovie Gulag

 • rozsiahle dielo (7 častí) z prostredia ruských pracovných táborov

=>autobiografické

 • zatýkanie, transporty, strach , hrôza , zverstvá v táboroch Vykonávané na ľuďoch

Boris L. Pasternak

 • dostal Nobelovu cenu, no bol nútený neprebrať ju

Doktor Živago®

 • pozri referát

Milan Kundera

Žert®

 • príbeh dvoch priateľov v totalitnom režime
 • ako režim ovplyvňoval ľudí – jeden druhého zrádza

Pavel Kohout

 • prozaik , dramatik ⇒ jeho hry sa hrávali na Brodway

Kde je zakopaný pes ®

 • disidenti (odporcovia) totality, charta 77, pražská jar
 • písané formou denníka

Jozef Škvorecký

 • prozaik , usadil sa v Toronte, kde mal vydavateľstvo, ktoré vydávalo Česko-Slovenskú exilovú lit.

Tankový prapor

 • Dany Smiřický –využíva všetky prostriedky , aby prežil službu
 • vytáča veliteľov svojím správaním
 • kritika armády

Václav Havel

 • dramatik , absurdná dráma – kritika režimu , autobiografic­ké črty

Audience

 • málo postáv , nezmyselné dialógy, malý priestor
 • Vaněk je presunutý do pivovaru, lebo je nebezpečný pre režim
 • Sladek – vedúci a tiež opilec má na neho donášať – hovorí Vankovi aby donášal

Teda písal na seba správy sám (to je celá zápletka)

Dominik Tatarka

Démon súhlasu – kritika režimu cez absurditu ,pokrytectvo

 • ľudia sa boja povedať to čo si myslia, na verejnosti hovoria ináč ako V súkromí

Ladislav Mňačko

Ako chutí moc – zmena charakteru človeka pod vplyvom moci, čo s ľuďmi spraví moc Ak nie sú pripravení

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.