Žáner románu v svetovom realizme 19. storočia

Román

 • veľý epický, prozaický žáner
 • v čase klasicizmu nahradil epos ako hlavný žáner epiky
 • zložito rozvetvený dej, viacero dejových línií
 • obyčajne zobrazuje dlhší časový úsek

V 19. storočí sa pridávajú charakteristické znaky:

 • dej sa odohráva v dobovej súčastnosti, neutieka sa k minulosti
 • vystupuje typ obyčajného človeka, charakter závisí od prostredia
 • vytvárajú sa typy postáv→ typizácia
 • zobrazená je celá spoločnosť – od podsvetia až po najvyššie vrstvy

Spoločenský román

 • rozoberá spoločenské problémy, často rozvrsvenie spoločnosti

Psychologický román

 • kladie dôraz na psychiku postáv, najmä hlavnej postavy, ktorá často rieši nejaký spoločensko-morálny konflikt
 • charakteristické úvahy, vnútorné monológy

Naturalistický román

 • zobrazenie človeka z čisto bilogického hľadiska, ako živočícha
 • zobrazovanie dovtedy tabuizovaných tém- svet prostitútiek, kriminálnikov
 • používanie hovorového až vulgárneho jazyka príslušných vrstiev

Román epopeja

 • široko koncipovaný dej
 • množstvo postáv, rozsiahly časový úsek
 • pásmová kompozícia- dejové línie sa paralelne rozvíjajú

Francúzsko

Honoré de Balzac

 • právnik, románopisec
 • finančné problémy, sťahovanie sa pred veriteľmi, stres, vyťaženosť→ zomrel na infarkt
Znaky tvorby
 • obrovský rozsah, veľmi veľa návratných postáv
 • typizácia
 • opisy – súčasť deja
Diela

Cyklus Ľudská komédia

 • Predhovor – manifest tvorby – chcel verne zobraziť francúzsku spoločnosť 19. storočia
3 okruhy
 1. Štúdium mravov
 • Scény zo súkromného života
 • Scény z provinčného života
 • Scény z parížského života
 • Scény z vojenského života
 • Scény z vidieckeho života
 1. Filozofické štúdie
 2. Analytické štúdie

Šagrénova koža
Filozofická štúdia o túžbe po moci a peniazoch. Rafael de Valentin získa kožu, ktorá mu splní všetky želania, za každým sa však scvrkne, pričom jej veľkosť značí Rafaelov život. Rafael takto nakoniec umiera čo vedie k poučeniu, že túžba po moci prináša len neštastie.

 • Fyziológia manželstva- analytické dielo

Dielo Otec Goriot

Gustave Flaubert

Dielo: Pani Bovaryová
Ema Bovaryová je vydatá za lekára, manželstvo ju však neteší. Manžel ju síce miluje, ale ona túži po romantickej láske z románov. Pomaly sa zaplieta do milostných románikov, dlhov a keď sa dostane pred súd a problémy sa nijako nedajú vyriešiť, spácha samovraždu.

Stendhal (Henri Marie Beyle)

Dielo: Červený a čierny
Mladý vidiečan Julien sa chce dostať do vysokej spoločnosti a nebojí sa pritom používať nekalé praktiky. Prejde kňažským seminárom, má milenky, niektoré len zneužíva a nakoniec sa jednej z nich ide pomstiť. Postrelí ju a končí na gilotíne. Červená v názve značí túžbu po plnom živote, čierna , farba kňzského rúcha, odriekanie.

Émile Zola

 • prvý predstaviteľ naturalizmu
Diela

Germinal

 • život v baníckej kolónií.

Nana
Príbeh kurtizány, ktorá mala zlé detstvo, preto sa začala živiť prostitúciou. Hrá v divadle a postupne si získava čoraz viac bohatých milencov. Veľmi nimi opovrhuje a jej jediným potešením je jej syn. Má zlé i dobré obdobia, nakoniec odíde do cudziny a vráti sa, až keď jej syn dostane kiahne. Chytí ich od neho a zomiera znetvorená v hotelovej izbe.

Anglicko

Charles Dickens

 • ťažké detstvo, chudoba, otec vo väzení pre dlžníkov, začal pracovať mladý
 • oženil sa, mal 10 detí, manželstvo sa rozpadlo
Znaky tvorby
 • za jeho humorom sa skrýva satira prerastajúca v karikatúru
 • všíma si deti a ich kontrast s dospelými
 • jasne vyprofilované a typické postavy
Diela

Pamäti Klubu Pickwickovcov

 • Pán Pickwick zalozí klub a s troma priatelmi sa vydávajú na cestu po anglicku, aby spoznali povahy a osudy ľudí.

Oliver Twist

 • Oliver Twist je sirota, žijúca medzi spodinou, v sirotinci, ale aj medzi dobrými ľudmi. Hlavnou myšlienkou diela je kritika Anglicka vo veciach korupcie a skazenosti spoločnosti na miestach, kde by mali byť ľudia najčestnejší a taktiež zanedbávanie sociálnych tém.

David Coperfield

 • autobiografické črty
 • Malá Doritka- spoločenské a triedne protiklady

Vianočné knihy

Rusko:

Kritika zaostalých politických pomerov (absolutizmus, feudálne prežitky, nevoľníctvo + zlá ekonomická situácia)→ dobré témy na realistické romány.

Lev Nikolajevič Tolstoj

 • bohatý šľachtic, pokúšal sa zreformovať svoje vlastné panstvo- Jasnú Poľanu, písal učebnice pre deti jeho nevoľníkov, no ľudia na to ešte neboli pripravení
 • dôstojník v Krymskej vojne
 • publicista → kritické články
Dielo: autobiografie

Detstvo
Chlapčenstvo
Mladosť

Sevastopoľské poviedky

 • obrana Sevastopoľa v Krymskej vojne

Vojna a mier

 • román epopeja
 • historické i fiktívne postavy z radov šľachty aj ľudu
 • Slavkov, Borodin, vypálenie Moskvy
 • línie – vzťahy postáv
 • vojnové udalosti
 • hrdinstvo Rusov v partizánskej vojne

Anna Kareninova

 • príbeh zamilovanej ženy, sklamanej spoločnosťou
 • pokrytecká morálka a predsudky ruskej spoločnosti

Vzkriesenie

 • riešenie vzťahu šľachta- nevoľníci

Živá mŕtvola

 • dráma
 • príbeh zo súdnej siene, ktorý rieši otázku svedomia a viny

Fiodor Michajlovič Dostojevskij

 • šlachtic, trpel epilepsiou
 • člen tajného, no neskôr odhaleného revolučného spolku →4 roky galejí
 • dominuje sociálno-psychologický román, bez rozsiahlej dejovej línie
 • prevažujú úvahy a vnútorné monológy
 • citlivosť k ľudskému utrpeniu
Diela

Zápisky z mŕtveho domu

 • román vo forme denníkových záznamov, popisujúci jeho skúsenosti z vyhnanstva na Sibíri.

Biedni ľudia
Ponížení a urazení
Idiot
V spoločenských salónoch vyššej ruskej spoločnosti sa knieža Myškin nevie zmieriť s pokryteckou morálkou, pretože sám je čestný a pravdovravný. Nakoniec akoby rezignuje na život a odchádza sa liečiť zo svojej údajnej psychickej choroby. Dej však v tomto románe nie je prvoradý, akoby len podčiarkoval úvahy kniežaťa o riešení dobových a etických problémov.

Zločin a trest
Raskoľnikov je mladý študent, ktorý sa rozhodne zavraždiť úžerníčku, pretože si viac menej myslí, že je to ospravedlniteľné. Potom však dostáva výčitky svedomia a zisťuje , že každý zločin má za následok trest , či už psychický alebo fyzický. Dej je takisto menej podstatný, ide skôr o vnútorný boj človeka, jeho rozpoltenosť, rozporuplné myšlienky.

Bratia Karamazovci
Tento spoločensko-psychologický román je syntézou autorových názorov na človeka a spoločnosť. Román bol inšpirovaný skutočnou udalosťou, kde zavraždenie otca umožnilo autorovi rozohrať bohatú škálu udalostí a vykresliť množstvo postáv ako aj kolorit sociálnych a spoločenských vz

Neručíme za správnosť ani za pôvod študijných materiálov.